Logo Schoorsteenveegbedrijf Joop van Leeuwen

Gediplomeerd meester schoorsteenveger

 

Prijslijst

* Schoorsteenvegen
Particulier € 55,00
elk volgend kanaal (per kanaal) € 20,00
Abonnementsprijs (indien in vorige jaren afgesloten!) € 47,50
2e en volgende kanalen (per kanaal) € 20,00
In een door ons vastgestelde veegmaand wordt de abonnementsprijs berekend. Wordt er op uw verzoek buiten de door ons vastgestelde maand geveegd, dan berekenen wij de particuliere prijs. Wij berichten u ruimschoots van tevoren de door ons vastgestelde datum, die u - als dit niet uitkomt - via onze website kunt wijzigen.

De genoemde prijzen zijn van toepassing op particuliere standaard schoorsteenkanalen.

* Kappen en roosters
Boldraadrooster 15 cm € 15,00
Boldraadrooster 20 cm € 40,00
Edelstaalrooster plat € 40,00

* Diversen
Camera-inspectie inclusief € 23,00 voorrijkosten en vegen € 125,00
Uurloon per man € 70,00
Verwijderen vogelnest: min. 1 uurloon + voorrijkosten vanaf € 90,00
Schoorsteenpot uithakken € 125,00

* Bij het alleen plaatsen of leveren van materialen worden voorrijkosten ad € 23,00 berekend.
* De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Alg. Leverings-, Betalings-, en Verkoopvoorwaarden van de Algemene Schoosteenvegers Patroonsbond.
* De prijzen voor het vegen van de kanalen betreffen NIET het verwijderen van een verstopping of ander meerwerk wat buiten het vegen van het kanaal valt. U wordt hier altijd eerst van op de hoogte gebracht (= meerwerk).
* Wij zijn niet aansprakelijk voor niet uit te voeren werkzaamheden wegens een onjuiste aansluiting van de kachel of het niet meer aanslaan v/d kachel na werkzaamheden.